خرید شارژ برای استفاده از

خدمات رفع اشکال از راه دور

پس از دریافت مشاوره رایگان و در صورت تایید کارشناس فیکس فیکس مبنی بر قابل رفع بودن مشکل نرم افزاری دستگاه هوشمند خود از راه دور و با اتصال اینترنتی, لطفا نسبت به واریز مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان به شماره کارت زیر اقدام نموده و کد تراکنش مرجع را به کارشناس اعلام فرمایید:

به نام: رایا فرا ژرف 6104337665678650

* در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر شما پس از پایان ارائه خدمات رفع اشکال از راه دور, مبلغ پرداختی بصورت کامل به شما بازپرداخت خواهد شد

WordPress Lightbox Plugin